Logiczne uszkodzenia nośników danych

Uszkodzenia logiczne spowodowane jest uszkodzeniem warstwy logicznej nośnika. Do utraty zapisanych informacji może dojść wówczas na skutek uszkodzenia systemu plików bądź samych danych. W przypadku tego typu usterek najczęściej nośnik jest w 100% sprawny technicznie, zaś nie ma możliwości, żeby dostać się tylko i wyłącznie do zapisanych na nim danych.

Uszkodzenia logiczne zwykle spowodowane są przez:

  • uszkodzenie tablicy alokacji plików,
  • uszkodzenie sektorów startowych,
  • skasowanie danych,
  • usunięcie partycji,
  • sformatowanie nośnika,
  • zarażenie wirusem.

Także reinstalacja systemu może powodować uszkodzenia logiczne nośnika, a co za tym idzie – ryzyko utraty danych poprzez ich nadpisanie.

Do wykrycia błędów logicznych dochodzi wówczas, gdy nie można odczytać plików, programy przestają poprawnie funkcjonować, a ponadto opóźnienie startu systemu jest znaczne. Ponieważ podczas uszkodzeń logicznych dysk „normalnie” pracuje z uwagi na brak jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych, większość osób stara się samodzielnie walczyć z usterkami. Jest to jednak dość ryzykownym posunięciem, nawet w przypadku posiadania specjalnych programów. A to dlatego, że każda taka nieumiejętna próba może skutkować nieodwracalną utratą danych z uszkodzonego logicznie nośnika.

Jak więc w takiej sytuacji postępować? Przede wszystkim (zarówno po wykasowaniu danych, ich zniknięciu, przeprowadzeniu formatowania dysku, usunięciu partycji) nie należy nagrywać niczego na nośnik. Dzięki temu utracone informacje będzie można odzyskać z większym prawdopodobieństwem. Każdorazowa próba samodzielnego nagrywania plików na dysk, czy dalsza z nim praca, może skutkować nadpisaniem istotnych danych. To zaś zmniejsza prawdopodobieństwo odzyskania wszystkich utraconych informacji.

Jeżeli podejrzewasz uszkodzenie logiczne nośnika, zrezygnuj z samodzielnego działania w tym zakresie. Od razu przekaż dysk w ręce fachowców – specjalistów z firmy AGAM. Ich doświadczenie oraz umiejętności pozwolą na szybkie wykrycie błędów i przywrócenie danych.