Rodzaje uszkodzeń nośników danych i objawy

Nośniki danych (dyski, karty pamięci, płyty CD / DVD, itp.) – z uwagi na swoją delikatną konstrukcję – narażone są na uszkodzenia. W efekcie może to doprowadzić do utraty zapisanych tam danych. Przyczyn takiego stanu może być wiele.

Uszkodzenia mechaniczne najczęściej spowodowane są wstrząsami i uderzeniami (przede wszystkim podczas pracy nośnika). Ponadto zalicza się do nich wszelkiego rodzaju zgniecenia, zawilgocenia, zalania, odkształcenia.

Kolejną grupą są uszkodzenia elektroniczne. Dochodzi do nich na skutek awarii układów na płytce elektroniki nośnika. Mogą być spowodowane m.in. zwarciem, nieprawidłowym podłączeniem, skokami napięcia.

Uszkodzenia logiczne spowodowane są uszkodzeniem warstwy logicznej dysku, przy jednoczesnym zachowaniu 100% sprawności fizycznej nośnika. Do tego typu usterek zalicza się m.in. uszkodzenie systemu plików, format, zainfekowanie wirusami.

Uszkodzenia strefy serwisowej dotyczą awarii logicznych spowodowanych m.in. niedopracowaniem oprogramowania nośnika. Do objawów zalicza się: brak detekcji dysku w systemie, status dysku jako „busy”, błędną detekcję.

Uszkodzenia termiczne powstają na skutek działania zbyt wysokich lub niskich temperatur. Do tego typu usterek dochodzi również pod wpływem wielogodzinnej pracy urządzenia bez dostatecznego chłodzenia.